_N3A7560-Edit.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Reserveringen en betaling

Via het eigen boekingssysteem van Hof aan Zee kunt u kiezen uit de volgende twee mogelijkheden: 

1.   U betaalt de volledige rekening in een keer. 

2.   U betaald 40% van de totale factuur middels het boekingssysteem. Het 

resterende bedrag – vermeldt op uw boekingsbevestiging – dient 4 weken voor aankomst overgemaakt op rekening van Hof aan Zee. Bij niet tijdige betaling is Hof aan Zee gerechtigd de reservering te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald. 

Met het betalen van de aanbetaling of het gehele bedrag verklaart u als huurder de algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd. Het ter plaatse pinnen met bankpas is mogelijk. Ook kunt u uw eventuele restbedrag contant betalen bij aankomst. 

Aankomst en vertrek

De gehuurde woning is vanaf 14.00 uur op de dag van aankomst beschikbaar voor de huurder, tenzij door verhuurder met huurder anderszins overeengekomen. Op de dag van aankomst kunt u uw auto op de hier toe bestemde parkeerplaats van Hof aan Zee zetten en dient u zich te melden bij de receptie in het restaurant (aan de voorkant van de boerderij vanaf de Strandweg gezien). Parkeren van uw auto doet u op eigen risico. 

Voor elke vakantiewoning is één parkeerplaats beschikbaar, met uitzondering van Boerderijwoning 3. Voor deze woning zijn twee parkeerplaatsen beschikbaar. extra auto’s of eventueel bezoek kan parkeren op de openbare (betaalde) parkeerplaats tegenover Hof aan Zee. Hof Aan Zee is echter niet aansprakelijk voor eventuele parkeerboetes of schade aan uw auto. Het betreft een openbare (betaalde) parkeerplaats. 

Op de dag van vertrek dient u de woning om 10.00 uur te verlaten en de sleutel over te dragen voor inspectie. Wij verwachten dat u voor uw vertrek de woning ‘bezemschoon’ achterlaat. Dit houdt in: 

·      het doen van de afwas 

·      de vloer aanvegen 

·      de vuilnis en lege flessen wegbrengen 

·      evt. linnengoed afhalen en verzamelen 

Annulering

Hof aan Zee adviseert bij boeking een annuleringsverzekering af te sluiten. Annuleringen dienen door huurder schriftelijk te worden bevestigd. De annuleringskosten bedragen 40% van de totale huursom vanaf het moment van uw boeking. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van uw verblijf  is de volledige huursom verschuldigd. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is de volledige huursom verschuldigd. Er kan geen terugbetaling van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvinden. 

Indien Hof aan Zee door onvoorziene omstandigheden, dan wel door overmacht een huurovereenkomst moet annuleren, zal aan huurder een gelijkwaardig alternatief worden geboden. Mocht dit niet mogelijk blijken, zal Hof aan Zee de reeds betaalde huurprijs terug betalen, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook. 

Gebruik van het verblijf 

Hof aan Zee is bedoeld voor ontspanning en rust. Wij verwachten dat u rekening houdt met de aard en de bestemming van het park en met de wensen en behoeften van medegasten. 

Het is niet toegestaan het gehuurde aan derden in huur of gebruik af te staan, noch daarin meer personen te laten overnachten dan bij deze overeenkomst overeengekomen. 

U bent verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten. Eventuele onvolkomenheden of extra schoonmaakkosten kunnen in rekening worden gebracht. 

— Roken is in geen van onze vakantiewoningen toegestaan —

INVENTARIS

Indien gewenst kunt u voor het betrekken van de woning een lijst van de inventaris ophalen bij de Kiosk om deze te controleren. Eventuele gebreken dient u direct aan ons te melden. Hof aan Zee zal al het mogelijke doen deze gebreken z.s.m. op te heffen. 

De kosten voor gas, water en elektriciteit zijn in de huurprijs inbegrepen. Bij extreem gebruik worden echter de kosten aan de huurder doorberekend en dienen direct (voor vertrek) betaald te worden. 

Mocht een huurder onverhoopt klachten hebben tijdens een verblijf bij Hof aan Zee, dan is het raadzaam deze onmiddellijk te melden aan ons zodat getracht kan worden de klachten zo snel en goed mogelijk te verhelpen. 

Indien de huurder zich niet houdt aan deze reglementering, is het aan de verhuurder om passende maatregelen te treffen. In het uiterste geval heeft de verhuurder het recht om het verblijf te beëindigen zonder restituties van huurgelden. 

Huisdieren

In overleg met ons zijn honden welkom bij Hof aan Zee. Om problemen te voorkomen gelden er wel enkele beperkingen: 

Het meenemen van een of meerdere honden (max. 2) dient vooraf door huurder met verhuurder besproken te worden. 

In verband met de extra schoonmaakkosten voor het verblijf van een of meerdere honden rekent Hof Aan Zee u 12,50 per hond per dag met een maximum van 24,50 per hond voor de gehuurde periode en een maximum van 49,00 euro bij twee honden. 

Honden dienen op het terrein aan de lijn te worden gehouden op het terras van de gehuurde vakantiewoning. 

Honden dienen uitgelaten te worden buiten het terrein, uitwerpselen op het terrein dienen door de eigenaar direct opgeruimd te worden. 

Het is niet toegestaan uw hond alleen in de woning achterlaten! 

Aansprakelijkheid

Hof aan zee aanvaard geen aansprakelijkheid voor: schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval van welke aard ook tijdens of ten gevolge van een verblijf bij Hof aan Zee. 

De huurder en degene die hem/haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Hof aan Zee en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op het terrein bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben. 

Tijdens boeking via de website wordt gast gevraagd of hij/zij een geldige reisverzekering heeft. De gast hoeft dan geen borgsom van €75,00 te betalen. Wanneer, bij schade, blijkt dat de gast deze reisverzekering niet heeft, of ongeldig, zal er €75,00 administratieve kosten berekend om de desbetreffende schade af te wikkelen. 

Door betaling van het boekingsbedrag gaat klant akkoord met de algemene voorwaarden van Hof Aan Zee.